Σας ενημερώνουμε ότι προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου θα έχουν ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα να εγκαταστήσουν μηχανήματα υποδοχής καρτών (P.O.S) σύμφωνα με την καιρού αναμενόμενη απόφαση του υπουργείου οικονομικών που υπογράφηκε σήμερα αν θέλουν να γλυτώσουν πρόστιμο 1500 ευρώ.

Συγκεκριμένα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4446/2016 Φ.Ε.Κ. Α’ 240/22.12.2016.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων ορίζονται:
-Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και
-Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
Οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν βάση των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τις προαναφερθείσες αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Με τον ίδιο νόμο, θεσπίζεται πλαίσιο για την υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών και τα δικαιώματα μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων, οπότε πρέπει η κάθε επιχείρηση να αναρτήσει ενημερωτική πινακίδα σε εμφανείς σημείο στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο ότι διαθέτει POS (υπόδειγμα υπάρχει συνημμένο).

ΦΕΚ 1445 Β / 2017 – ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ POS

POS_no2

Σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ και εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του, υποχρεούνται και τα τουριστικά καταλύματα να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (να έχουν δηλαδή μηχάνημα POS) έως 27 Ιουλίου 2017.

ΚΑΔ. Περιγραφή Δραστηριότητας

55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.9 Άλλα καταλύματα