Υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού ΜΗΤ.Ε. σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 3 του Ν. 4070/2012, όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις, σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις τους, που προβάλλονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, σε ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου, πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον αριθμό μητρώου της επιχείρησης (ΜΗΤ.Ε.), με τρόπο ώστε να καθίσταται με σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος.

Αυτό ισχύει τόσο για τα τουριστικά γραφεία όσο και για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις με τις οποίες αυτά συνεργάζονται.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ., πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ υπέρ του Ε.Ο.Τ.

Όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο το έντυπο διαφημιστικό υλικό των τουριστικών επιχειρήσεων (έντυπα διαφημιστικά φυλλάδια και έντυποι κατάλογοι), η παραπάνω υποχρέωση τέθηκε σε ισχύ από την 01.01.2014. Για τις υπόλοιπες διαφημιστικές καταχωρήσεις η υποχρέωση ισχύει από τη δημοσίευση του ως άνω Ν. 4070/2012.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό άρθρο:

ΦΕΚ 82 10-04-2012 N.4070

πηγή:  http://www.hatta.gr/