Δευτέρα 9.oo π.μ – 14.ooμ.μ και 17.oo μ.μ – 20.ooμ.μ
Τρίτη 9.oo π.μ – 16.ooμ.μ απόγευμα κλειστό
Τετάρτη 9.oo π.μ – 14.ooμ.μ και 16.oo μ.μ – 19.ooμ.μ
Πέμπτη 9.oo π.μ – 16.ooμ.μ απόγευμα κλειστό
Παρασκεύη 9.oo π.μ – 16.ooμ.μ απόγευμα κλειστό