Ανακοινώθηκε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΑΕΔ 2017

Θα βρείτε συνημμένα την συμπληρωματική πρόσκληση και το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 19.05.2017 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από πιστοποιημένους χρήστες. Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος και έως την 25.03.2018.

ΟΑΕΔ Δελτίο Τύπου-Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, αιτήσεις παρόχων 2017
ΟΑΕΔ Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση με ΑΔΑ 6Ν494691Ω2-Ρ01