ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΥΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΑΕΔ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016

 

Διαβάστε   την  απόφαση:  koin_tour_oaed_2015_FEK_1836B_25-08-2015